Вещи, которыми стоит поделиться!
Homepage Конспекти урок в для допом жно школи


Конспекти урок в для допом жно школи


Засвоєння написання вивчених малих і великих букв. Чітке читання по складах коротких текстів з букваря. Геометричні фігури — круг, трикутник, квадрат, прямокутник. Як глечик утопив лисицю. Розвиток і координація рухів кисті руки та пальців. Складання й читання слів із засвоєних складових структур по-ле, ма-ши-на, бул-ка, пе-нал. Відбувається удосконалення і поглиблення знань школярів про основні міри та дії з ними, про їхні властивості, співвідношення, вивчаються прості й десяткові дроби, дії з ними, відсотки. Концентричність розташування матеріалу у програмі 3. Складання фігурок з тонких паличок, кольорової соломки, паперових смужок за зразком. Оскільки розумово відсталі учні мають значні порушення вищих психічних функцій, і в першу чергу мисленнєвих процесів, педагогу потрібно підібрати такі наочні посібники, роздатковий матеріал, технічні засоби навчання, таблиці, плакати, малюнки, креслення тощо, які б сприяли формуванню у них математичних уявлень. Спеціальна підготовка до письма. З життя пташок і тварин 7 год Твори різних жанрів про весняні турботи птахів, диких звірів, свійських тварин. Цьому сприяє те, що матеріал в програмі розбитий на змістовно закінчені складові частини, які дозволяють педагогу врахувати ці особливості розумово відсталих під час навчання. Учні знайомляться з їх назвами, вивчають і поглиблюють знання мір: довжини - сантиметр, метр, дециметр; об'єму — літр; часу - тиждень, доба, день, година, хвилина; маси - кілограм, вчаться визначати час за годинником, креслити відрізки в сантиметрах і дециметрах, геометричні фігури за даними вершинами. Програма розрахована на вивчення інформатики 9 класі основної школи в обсязі 1 година на тиждень. Назва компонентів додавання і віднімання у мові вчителя. Ним передбачено відкриття в цих школах підготовчого класу, в який приймаються діти віком 6-7 років, що мають недостатній рівень готовності до навчання. При вивченні нумерації школярі знайомляться з кількістю, числом і цифрою, нумерацією чисел, рахунком простими і розрядними одиницями, рівними числовими групами, навчаються читати і записувати числа, в них формується поняття про десятковий склад, розряди і класи. Визначення слова, речення за графічною схемою. Написання основних елементів рукописних букв на дошці та в зошитах у такій послідовності: пряма, довга й коротка паличка з різними інтервалами. Для даної категорії школярів притаманними є такі риси психічної діяльності, як інертність утворених зв'язків, уповільненість, фрагментарність, недостатня диференційованість під час сприймання матеріалу тощо. Загадки, прислів'я, народні пісні. Але ж можна скласти... Післябукварний період 35 год Розрізнення звука і букви, складу і слова, слова і речення, голосних та приголосних звуків і букв. Уміти: - розрізняти звуки на слух та у власній вимові; аналізувати слова за звуками і звуко-буквеним складом: складати слова з букв і складів розрізної азбуки у слові; - записувати їх після попереднього аналізу: - плавно читати по складах слова, речення, короткі тексти; - відповідати на запитання за змістом прочитаного та ілюстраціями до тексту; - писати малі та великі букви; - списувати з дошки й букваря прочитані й проаналізовані слова і речення; - писати на слух слова і прості речення з 2-3 слів після попереднього аналізу; - писати речення, імена, прізвища людей і клички тварин з великої букви, в кінці речення ставити крапку. У бабусі дрижать руки. Усні висловлювання на основі власних практичних дій, сюжетних малюнків, серій малюнків, спостережень за запитаннями вчителя. Виділення із слів деяких голосних: а, о. Продовжується вивчення мір довжини, вартості, маси, часу, відбувається знайомство з геометричним матеріалом. Малювання простих, добре знайомих дітям предметів будиночок.


Вудь чистим - будеш здоровим!


Знає таблиці додавання і віднімання в межах 10. Монети: 1 к, 2 к, 3 к. Основне завдання цієї школи - підготовка дітей до життя в суспільному середовищі. Київ - столиця України. Засвоєння написання малих і великих букв. Часові уявлення: доба - ранок, день, вечір, ніч, сьогодні, завтра, вчора, наступного дня; рано, пізно, давно, недавно, повільно, швидко. Визначення місця звука в словах на початку, в кінці слова. Учні знайомляться з їх назвами, вивчають і поглиблюють знання мір: довжини - сантиметр, метр, дециметр; об'єму — літр; часу - тиждень, доба, день, година, хвилина; маси - кілограм, вчаться визначати час за годинником, креслити відрізки в сантиметрах і дециметрах, геометричні фігури за даними вершинами. Уточнення і розвиток зорового сприймання. Знання, які учні отримують в школі на уроках математики, не повинні бути відірваними від дійсності. На протязі всього періоду навчання на уроках математики школярі вчаться розв'язувати прості задачі, які розкривають суть кожної арифметичної дії, складені задачі, для розв'язання яких необхідно використати знання залежностей між даними і шуканим.

Related queries:
-> php sql видео уроки
Вони знайомляться з новою лічильною одиницею - десятком, вивчають склад чисел в межах 20.
-> переоформление бланка лицензии
конспекти урок в для допом жно школи -> сочинение рассуждение избирательно выразительные средства в художественном тексте и их функции
Вироблення навичок правильно сидіти за партою під час малювання й письма, правильно розмішувати на карті зошит, користуватися олівцем, орієнтуватися в зошиті.
-> видео урок на гитаре бригада
Як діти відпочивали влітку.
-> грамотные ответы на часто задаваемые вопросы при собеседовании на должность менеджера по персоналу
Складання й читання слів із засвоєних складових структур по-ле, ма-ши-на, бул-ка, пе-нал.
->SitemapКонспекти урок в для допом жно школи:

Rating: 94 / 100

Overall: 53 Rates