Вещи, которыми стоит поделиться!
Homepage Статистика форма 6 зем бланк


Статистика форма 6 зем бланк


У рядку 97 ураховуються дані про землі загального користування: землі населених пунктів, які перебувають у віданні сільської, селищної, міської ради і використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, пасовища, сіножаті, набережні, парки, сквери, бульвари, а також водосховища та ріки в межах населених пунктів та за межами , які не надані у власність і користування; також - внутрішньогосподарські шляхи, полезахисні лісосмуги та інші грунтозахисні насадження, гідротехнічні й інші споруди сільськогосподарських підприємств, які ліквідуються або збанкрутували. У графі 1 - вказувати кількість громадян. Ліси України за економічним і господарським значенням поділяються на групи I і II. У рядку 92 ураховуються дані про підприємства, що повністю належать іноземним інвесторам. У тому числі на земельних частках паях - ураховуються у рядку 20, а саме: ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва тільки на власних частках паях. У рядку 05 ураховуються дані про сільськогосподарські кооперативи, до яких потрібно включати добровільні об'єднання фізичних і юридичних осіб в іншу юридичну особу на засадах членства, об'єднання пайових внесків, участі у спільній сільськогосподарській виробничій діяльності та обслуговування членів кооперативу і лише за наявності статутів, які приведені у відповідність до Законів України "Про сільськогосподарську кооперацію" та "Про споживчу кооперацію". У рядку 51 ураховуються дані про кредитно-фінансові заклади: банківські установи, біржові установи, страхові організації, ломбарди. У рядку 94 ураховуються дані про землі запасу, а саме: землі, не передані у власність і не надані у користування, а також землі, право власності на які або користування якими припинено відповідно до статей 27, 28 Земельного кодексу України 561-12. У рядку 102 ураховуються дані про загальну площу земель, які перебувають у межах адміністративно-територіальних одиниць. У звітах вказують площі земель, що перебувають у власності, постійному і тимчасовому користуванні юридичних та фізичних осіб, за винятком тих площ земель, які надані в тимчасове користування іншим власникам землі і землекористувачам із земель, що перебувають у власності або в постійному користуванні цих юридичних і фізичних осіб. Крім того, у рядку 98 ураховуються дані про землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів, які вже надані у тимчасове користування. У графі 32 - ліси та інші лісовкриті площі з основною визнаною функцією використання для захисної, природоохоронної та біологічної мети: ліси та інші лісовкриті площі, переважною функцією яких є - окремо або в поєднанні - захист грунтів від ерозії; водозабори; регулювання стоку; очищення атмосферного повітря; захист від вітру та шуму і т. У рядку 64 ураховуються дані про підприємства харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів: підприємства з видами економічної діяльності, зазначеними в додатку 1 розділи 15, 16. У тому числі - в межах населених пунктів 1 Сільськогосподарські підприємства всього земель у власності і користуванні 02 + 09 + 16 01 1. У рядку 18 ураховуються дані про селянські фермерські господарства; до них потрібно включати господарства, які є формою підприємництва тих громадян України, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією і створені відповідно до Закону України "Про селянське фермерське господарство". У графі 18 - забруднені сільськогосподарські угіддя, які не використовуються в сільськогосподарському виробництві, всього: сільськогосподарські угіддя, в яких вміст фізичних, хімічних і біологічних компонентів негативно впливає на довкілля забруднені в результаті техногенних аварій, впливу шкідливих виробництв тощо. Дані про ділянки для садівництва рядки 24+26 враховуються у рядку 23, а саме: садівничі кооперативи, товариства та ділянки, надані для індивідуального садівництва. У графі 2 указуються дані про загальну площу земель - всього графи 3+21+34+63+66+67+72. У рядку 08 ураховуються дані про інші недержавні сільськогосподарські підприємства, які не можна врахувати в рядках 04-07. У рядку 66 ураховуються дані про підприємства та організації транспорту, зв'язку, які складаються із суми даних рядків 67-74, а саме: підприємства та організації з видами економічної діяльності, зазначеними в додатку 5. Київ юстиції України 14 грудня 1998 р. Дані про колективне городництво - у рядку 36; у графі 1 потрібно вказувати кількість громадян. У разі неподання юридичною особою протягом місяці з дати надходження їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність підтвердження зазначених відомостей. В основу класифікації земель покладені Стандартна статистична класифікація землекористування ЄЕК, розроблена Статистичною комісією та Європейською економічною комісією ООН, та Класифікація видів економічної діяльності ДК 009-96, затверджена і введена в дію наказом Держстандарту України від 22 жовтня 1996 р. У рядку 42 ураховуються дані про органи державної влади та місцевого самоврядування, до них потрібно включати органи законодавчої, виконавчої і судової влади та органи місцевого самоврядування. Язык: Русский,ENG,Украинский Добавил: ADMIN Качество: Высокое Кол-во страниц: 246 Статус файла: файл найден Проверен : Вирусов нет Файл скачан: 3611. У графі 13 - пасовища гірські - пасовища, розміщені на території гірських систем ГОСТ 26640-85. У тому числі - у рядку 11 - дані про радгоспи оборони, до яких потрібно включати військові радгоспи Збройних сил України та інших військових формувань. У графі 10 - інші багаторічні насадження: ягідники, тутівники, хмільники, насадження ефіроолійних культур, розсадники плодових культур, крім лісових; плантації декоративних багаторічних насаджень квітники для декоративного оформлення територій, а також для реалізації квітів; лікарські багаторічні насадження беладона, наперстянка, шалфей лікарський та інші.


До ділянок ріллі не належать сіножаті і пасовища, що розорані з метою їх докорінного поліпшення і використовуються постійно під трав'яними кормовими культурами для сінокосіння та випасання худоби, а також міжряддя садів, які використовуються під посіви.


У рядку 78 ураховуються дані про землекористувачів Національної гвардії. Ліси та інші лісовкриті площі, які розміщені на землях інших категорій, включати до цієї категорії земель. У рядку 58 ураховуються дані про інші заклади, установи, організації: заклади, установи, організації, дані про які не можна урахувати у рядках 42-57. У графі 7 - багаторічні насадження, всього графи 8+9+10 : землі, які використовуються під штучно створеними деревними, чагарниковими або трав'янистими багаторічними насадженнями, призначеними для отримання врожаю плодово-ягідних, технічних, лікарських культур, а також для декоративного оформлення територій ГОСТ 26640-85. Затвердити і ввести в дію, починаючи зі звіту за 1998 рік: 1. У рядку 92 ураховуються дані про підприємства, що повністю належать іноземним інвесторам. Дані про ділянки для городництва рядки 36+38 - ураховуються у рядку 35; до їх числа потрібно включати ділянки для колективного городництва та індивідуальні городи громадян. Форми державної статистичної звітності, що додаються: N 6-зем "Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності" річна ; N 6а-зем "Звіт про наявність зрошуваних земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та угіддями" річна ; N 6б-зем "Звіт про наявність осушених земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та угіддями" річна ; N 2-зем "Звіт про землі, які перебувають у власності й користуванні" піврічна. У рядку 82 ураховуються дані про інші військові формування: підрозділи Служби безпеки та військові частини Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. У рядку 99 розділ перший ураховуються дані про загальну площу земель, які входять до адміністративно-територіальних одиниць рядки 01+17+41+59+66+75+83+88+90+91+92+93. У графі 9 - виноградники: багаторічні насадження, створені для отримання винограду.

You may look:
-> история 5 класс презентация о библии
У рядку 88 ураховуються дані про лісогосподарські підприємства: спеціалізовані лісогосподарські підприємства: державні лісогосподарські підприємства, лісомеліоративні станції, лісокомбінати, військові лісгоспи, які є юридичними особами.
-> бесплатно драйвер для двд
статистика форма 6 зем бланк -> видеоурок master voyager
У рядку 13 ураховуються дані про підсобні сільські господарства державних підприємств, установ, організацій, а саме: підсобні господарства промислових підприємств, військових частин, лікарень, санаторіїв, інших державних установ та організацій, а також - виправно-трудових установ МВС України, які мають підсобні господарства сільськогосподарського профілю.
-> видео урок как делать машинку для тату
У рядку 46 ураховуються дані про заклади культурно-просвітницького обслуговування: клубні установи клуби, будинки та палаци культури, станції юних техніків і натуралістів ; видовищні установи кінотеатри, театри, цирки, філармонії, концертні, універсальні, танцювальні установи, планетарії ; заклади просвіти будинки освіти, техніки ; бібліотеки, музеї, виставки, агентства друку; установи з виробництва, розповсюдження й демонстрації кіно-, відеофільмів; архіви, книжкові палати; установи радіо, телебачення; установи драматичного та образотворчого мистецтва; установи літературної творчості.
-> бланк оплаты за природный газ в украине
У рядку 77 ураховуються дані про землекористувачів Міністерства внутрішніх справ.
->SitemapСтатистика форма 6 зем бланк:

Rating: 92 / 100

Overall: 76 Rates